Páxina

Este menú fornece ordes de xestión e navegación de páxinas de debuxo.

Nova páxina

Insire unha páxina en branco após a páxina seleccionada.

Duplicar páxina

Insire unha copia da páxina actual após a páxina actual.

Insert /Objects from File

Permite inserir ficheiros enteiros ou elementos específicos dos ficheiros.

Renomear páxina

Indica un nome novo para a páxina.

Eliminar páxina

Eliminar a páxina actual

Gardar imaxe de fondo

Garda a imaxe de fondo da actual.

Estabelecer imaxe de fondo

Estabelecer a imaxe de fondo da .

Propiedades

Define a orientación da páxina, as marxes da páxina, o fondo e outras opcións de deseño.

Master Page

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current page. Any objects in the page design are inserted behind objects in the current page.

Nova principal

Eliminar principal

Fondo de páxina da principal

Obxectos da principal

Elementos da principal

Mover

Navegación polas páxinas

Abre un submenú para a navegación polas páxinas.

Precisamos da súa axuda!