Páxina

Este menú fornece ordes de xestión e navegación de páxinas de debuxo.

Nova páxina

Insire unha páxina en branco após a páxina seleccionada.

Duplicar páxina

Insire unha copia da páxina actual após a páxina actual.

Insert /Objects from File

Permite inserir ficheiros enteiros ou elementos específicos dos ficheiros.

Renomear páxina

Indica un nome novo para a páxina.

Eliminar páxina

Eliminar a páxina actual

Gardar imaxe de fondo

Garda a imaxe de fondo da actual.

Estabelecer imaxe de fondo

Estabelecer a imaxe de fondo da .

Propiedades

Define a orientación da páxina, as marxes da páxina, o fondo e outras opcións de deseño.

Páxina principal

Nova principal

Eliminar principal

Fondo de páxina da principal

Obxectos da principal

Elementos da principal

Mover

Navegación polas páxinas

Abre un submenú para a navegación polas páxinas.

Precisamos da súa axuda!