Inserir

Este menú permite inserir elementos, como imaxes e guías, nos documentos do Draw.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Táboa

Inserts a new table into the current slide or page.

Texto

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Inserir punto/liña de axuste

Insire un punto ou unha liña de axuste (tamén chamada "guía") coa cal se poden aliñar obxectos de xeito rápido.

Capa

Insire unha capa nova ou modifica unha capa do documento. As capas só están dispoñíbeis no Draw, non no Impress.

Caixa de texto

Inserir unha caixa de texto

Comentario

Insire un comentario arredor do texto, diapositiva de presentación, páxina de debuxo seleccionados ou na posición actual do cursor nunha folla de cálculo.

Marco flotante

Insire unha nova capa no documento. Só é posíbel utilizar esta orde en Draw, non en Impress.

FontWork

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Hiperligazón

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Carácter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatar Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Número de páxina

Inserir unha caixa de texto co número de páxina actual.

Campos

Lista os campos frecuentes que poden inserirse na diapositiva.

Control de formulario

Este submenú contén controles de formulario, como caixa de texto, caixa de selección, botón de opción e lista de opcións, que poden ser inseridos no documento.

Precisamos da súa axuda!