Formato

Contén ordes para formatar o deseño e o contido do documento.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Lists

Opens a submenu where you can choose commands to create and work on lists.

Estilos e formatado

Removes direct formatting from the selection.

Carácter

. Cambia a fonte ea formato do tipo de letra para os caracteres seleccionados

Parágrafo

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Viñetas e numeración

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Posición e tamaño

Image

Opens a submenu where you can choose commands to manipulate images.

Redimensiona, move, xira ou inclina o obxecto seleccionado.

Liña

Define as opcións de formato para a liña seleccionada.

Área

Define as propiedades de recheo do obxecto de debuxo seleccionado.

Atributos de texto

Configura o deseño e as propiedades de ancoraxe de texto dun debuxo ou obxecto de texto seleccionado.

Layer

Insire unha capa nova ou modifica unha capa do documento. As capas só están dispoñíbeis no Draw, non no Impress.

Estilos

Abre o panel Estilos da barra lateral, que lista os estilos gráficos e de presentación dispoñíbeis para aplicar e editar.

Precisamos da súa axuda!