Editar

As ordes deste menú utilízanse para editar os documentos do Draw (por exemplo, copiar e pegar).

Liña

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Texto

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Texto

Elimina e copiar a selección para o portarretallos .

Liña

. Copia a selección para o portarretallos

Liña

. Insire o contido do portapapeis na localización do cursor, e substitúe calquera texto ou obxectos seleccionados

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Seleccionar todo

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Localizar e substituír

Finds or replaces text or formats in the current document.

Puntos

Permítelle editar puntos no seu debuxo.

Puntos de pegado

Permite editar os puntos de pegado no debuxo.

Duplicar

Crea unha ou máis copias do obxecto seleccionado.

Transición gradual

Crea formas e distribúeas en incrementos uniformes entre dous obxectos de debuxo.

Campos

Edita as propiedades dun campo inserido.

Eliminar diapositiva

Elimina a diapositiva ou páxina activa.

Ligazóns

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Hiperligazón

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Precisamos da súa axuda!