Barra Opcións

Pode mostrar a barra Opcións escollendo Ver - Barras de ferramentas - Opcións.

Para acceder a esta orde...

Choose View - Toolbars - Options.


Modo rotación despois de premer no obxecto

Modifica o comportamento do rato, mostrando as agarradoiras de rotación ao premer nun obxecto e volver premer nel. Arrastre unha agarradoira para que o obxecto rode na dirección requerida.

Icona

Modo rotación despois de premer no obxecto

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

Mostrar guías

Mostra ou oculta as guías para poder aliñar obxectos na diapositiva. Para eliminar unha guía, arrástrea afora da diapositiva.

Icona

Mostrar guías

Guías ao mover

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Guías ao mover obxectos

Axustar á grade

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Axustar ás guías

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

Axustar ás marxes da páxina

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

Axustar ás marxes da páxina

Axustar ao bordo do obxecto

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

Axustar ao bordo do obxecto

Axustar aos puntos do obxecto

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

Axustar aos puntos do obxecto

Permitir edición rápida

If on, you can edit text immediately after clicking a text object. If off, you must double-click to edit text.

Icon Allow Quick Editing

Permitir edición rápida

Seleccionar só a área de texto

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Icon Select Text Area Only

Seleccionar só a área de texto

Premer dúas veces para engadir texto

Modifica o comportamento do rato, de forma que sexa posíbel premer dúas veces nun obxecto para engadir ou editar texto.

Icona

Premer dúas veces para engadir texto

Modificar obxectos con atributos

If this icon on the Options bar is activated, objects are shown with their attributes, but with 50% transparency, while you move or draw them. If this icon is not activated, only a contour is shown while drawing, and the object is shown with all attributes when you release the mouse button.

Icona

Modificar obxectos con atributos

Saír de todos os grupos

Sae de todos os grupos e volve á visualización normal.

Icon Exit all groups

Saír de todos os grupos

Precisamos da súa axuda!