Menús

A seguinte é unha descrición dos menús, submenús e caixas de diálogo de LibreOffice Draw.

Icona Nota

A xanela do documento en que desexa traballar debe estar seleccionada para poder usar as ordes de menú. Da mesma forma, é necesario seleccionar un obxecto do documento para poder usar as ordes de menú asociados a ese obxecto.


Icona Aviso

Os menús son sensíbeis ao contexto, o que significa que é posíbel acceder aos elementos de ditos menús que teñen relevancia para a tarefa desenvolvida. Se o cursor está situado nun texto, estarán dispoñíbeis todos os elementos necesarios para a edición do texto. Se se seleccionan imaxes, veranse todos os elementos do menú que poden ser usados para a edición de imaxes.


Ficheiro

Este menú contén ordes xerais para traballar con documentos de Draw, como abrir, pechar e imprimir. Para pechar o Draw do LibreOffice, prema en Saír.

Editar

As ordes deste menú utilízanse para editar os documentos do Draw (por exemplo, copiar e pegar).

Ver

Define as propiedades de visualización dos documentos de Draw.

Inserir

Este menú permite inserir elementos, como imaxes e guías, nos documentos do Draw.

Formato

Contén ordes para formatar o deseño e o contido do documento.

Páxina

Este menú fornece ordes de xestión e navegación de páxinas de debuxo.

Forma

Este menú fornece xestión de obxectos de forma.

Ferramentas

Este menú fornece ferramentas do Draw do LibreOffice, así como acceso á configuración de idioma e sistema.

Xanela

Conten ordes para manexar e mostrar xanelas de documento.

Axuda

O menú da Axuda permite iniciar e controlar o sistema da Axuda de LibreOffice.

Precisamos da súa axuda!