Menús

A seguinte é unha descrición dos menús, submenús e caixas de diálogo de LibreOffice Draw.

Icona Nota

A xanela do documento en que desexa traballar debe estar seleccionada para poder usar as ordes de menú. Da mesma forma, é necesario seleccionar un obxecto do documento para poder usar as ordes de menú asociados a ese obxecto.


Icona Aviso

Os menús son sensíbeis ao contexto, o que significa que é posíbel acceder aos elementos de ditos menús que teñen relevancia para a tarefa desenvolvida. Se o cursor está situado nun texto, estarán dispoñíbeis todos os elementos necesarios para a edición do texto. Se se seleccionan imaxes, veranse todos os elementos do menú que poden ser usados para a edición de imaxes.


Ficheiro

This menu contains general commands for working with Draw documents, such as create, open, close and print. To close LibreOffice Draw, click Exit.

Editar

As ordes deste menú utilízanse para editar os documentos do Draw (por exemplo, copiar e pegar).

Ver

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Inserir

Este menú permite inserir elementos, como imaxes e guías, nos documentos do Draw.

Formato

Contén ordes para formatar o deseño e o contido do documento.

Páxina

Este menú fornece ordes de xestión e navegación de páxinas de debuxo.

Forma

Este menú fornece xestión de obxectos de forma.

Tools

Xanela

Conten ordes para manexar e mostrar xanelas de documento.

Help

O menú da Axuda permite iniciar e controlar o sistema da Axuda de LibreOffice.

Precisamos da súa axuda!