Rotar obxectos

Pode rotar un obxecto sobre o seu punto dinámico predeterminado (punto central) ou o punto que designe.

Icona

Select the object you want to rotate. On the Transformations toolbar in LibreOffice Draw or on the Drawing bar in LibreOffice Impress, click the Rotate icon.

Mova o apuntador ata a agarradoira dun canto, de forma que se transforme nun símbolo de rotación. Arrastre a agarradoira para rotar o obxecto.

Manteña presionada a tecla Maiús para restrinxir a rotación a múltiplos de 15 graos.

Right-click the object to open the context menu. Choose Position and Size - Rotation to enter an exact rotation value.

Icona

Para modificar o punto dinámico, arrastre o círculo pequeno do centro do obxecto a outro lugar.

Para inclinar o obxecto vertical ou horizontalmente arrastre unha das agarradoiras laterais.

Precisamos da súa axuda!