Combinar obxectos e construír formas

Combinar obxectos de debuxo é semellante a agrupar obxectos, a diferenza é que non pode entrar no grupo para editalos individualmente.

Icona Nota

Só pode combinar obxectos 2D.


Para combinar obxectos 2D:

  1. Seleccione dous ou máis obxectos 2D.

  2. Escolla Forma - Combinar.

A diferenza dos obxectos agrupados, os combinados asumen as propiedades do obxecto inferior na orde de amontoamento. Pode dividir obxectos combinados, mais perderanse as propiedades orixinais do obxecto.

Cando combina obxectos, móstranse ocos nas áreas onde se sobrepoñen os obxectos.

Ilustración de combinación de obxectos

Na ilustración, os obxectos non combinados están á esquerda e o os obxectos combinados, á dereita.

Construír formas

Pode construír formas se aplica as ordes Formas - Fusionar, Subtraer e Intersección a dous ou máis obxectos de debuxo.

Icona Nota

As ordes de forma só funcionan en obxectos 2D.


As formas construídas asumen as propiedades do obxecto inferior na orde de amontoamento.

Para construír unha forma:

  1. Seleccione dous ou máis obxectos 2D.

  2. Escolla Forma e unha das opcións seguintes:

Ordes de formas

Nas seguintes ilustracións, os obxectos orixinais están á esquerda e as formas modificadas á dereita.

Formas - Fusionar

Ilustración de fusión de formas

Engade a área dos obxectos seleccionados á área do obxecto inferior na orde de amoreamento.

Formas - Subtraer

Ilustración de subtracción de formas

Subtrae a área dos obxectos seleccionados da área do obxecto inferior na orde de amoreamento.

Formas - Intersección

Ilustración da intersección de formas

A área de sobreposición dos obxectos seleccionados crea a nova forma.

Elimínase a área externa da sobreposición.

Precisamos da súa axuda!