Teclas de atallo para debuxos

A seguinte é unha lista de teclas de atallo específicas de documentos de debuxo.

Tamén pode usar as teclas de atallo xerais de LibreOffice.

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Teclas de función para debuxos

Teclas de atallo

Efecto

F2

Engadir ou editar texto.

F3

Abre o grupo para editar obxectos individuais.

+F3

Pechar a editor do grupo.

Maiús+F3

Abre a caixa de diálogo Duplicar.

F4

Abre a caixa de diálogo Posición e tamaño.

F5

Abre o Navegador.

F7

Corrixe a ortografía.

+F7

Abre o Dicionario de sinónimos.

F8

Activa/Desactiva a edición de puntos.

+Maiús+F8

Axusta ao marco.

Abre a xanela de Estilos.


Teclas de atallo para debuxos

Teclas de atallo

Efecto

Tecla máis (+)

Máis zoom.

Tecla menos (-)

Menos zoom.

Tecla de multiplicación (×) (teclado numérico)

Aplica zoom para axustar a páxina completa á pantalla.

Tecla de división (÷) (teclado numérico)

Aplica zoom para axustar a selección actual á pantalla.

+Maiús+G

Agrupa os obxectos seleccionados.

Maiús++A

Desagrupa o grupo seleccionado.

+Maiús+K

Combina os obxectos seleccionados.

+Maiús+K

Descombina os obxectos seleccionados.

+Maiús+ +

Traer ata a fronte.

+ +

Traer cara adiante

+ -

Enviar cara atrás.

+Maiús+ -

Enviar para atrás.


Teclas de atallo específicas para debuxos

Teclas de atallo

Efecto

Avanzar páxina

Vai á páxina anterior.

Seguinte páxina cara a abaixo

Vai á páxina seguinte.

+RePáx

Cambiar para a capa anterior

+AvPáx

Cambiar á capa seguinte

Tecla de frecha

Move o obxecto seleccionado na dirección da tecla de frecha.

+Tecla da frecha

Move a visualización da páxina na dirección da tecla de frecha.

-clic mentres se arrastra un obxecto. Nota: primeiro debe activar a opciónCopiar ao mover en - LibreOffice Draw - Xeral para usar este atallo de teclado.

Crea unha copia do obxecto arrastrado cando se libera o botón do rato.

+Intro co foco do teclado (F6) nun só obxecto de deseño na barra Ferramentas.

Insire un obxecto de debuxo de tamaño predeterminado no centro da visualización actual.

Maiús+F10

Abre o menú de contexto para o obxecto seleccionado.

F2

Entra no modo texto.

Intro

Entra no modo texto se hai un obxecto de texto seleccionado.

+Intro

Entra no modo texto se hai un obxecto de texto seleccionado. Se non hai obxectos de texto ou se xa se percorreron os existentes na páxina, insírese unha nova páxina.

Presione a tecla e arraste co rato para debuxar ou redimensionar un obxecto a partir do seu centro para fóra.

+Shift+prema nun obxecto

Selecciona o obxecto situado detrás do actualmente seleccionado.

+Shift+prema nun obxecto

Selecciona o obxecto situado diante do actualmente seleccionado.

Prema na tecla Maiús ao seleccionar un obxecto

Engade ou elimina o obxecto da selección.

Shift+ arrastar ao mover un obxecto

O movemento do obxecto seleccionado restrínxese a múltiplos de 45 graos.

Maiús+Arrastrar ao crear ou redimensionar un obxecto

Restrinxe o tamaño para manter as proporcións do obxecto.

Tabulación

Percorre os obxectos da páxina na orde en que se crearon.

Maiús + Tab

Percorre os obxectos da páxina na orde inversa en que se crearon.

Esc

Sae do modo actual.


Teclas de atallo para LibreOffice Impress

A seguinte lista contén as teclas de atallo para LibreOffice Impress.

Tamén se poden usar as teclas de atallo xerais en LibreOffice.

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Navegar co teclado no organizador de diapositivas e panel de diapositivas

Teclas de atallo

Efecto

Inicio/Fin

Enfocar a primeira/derradeira diapositiva.

Teclas de frecha á esquerda/dereita ou Páxina arriba/abaixo

Enfocar a dispositiva seguinte/anterior.

+Maiús+AvPáx

Baixar as diapositivas seleccionadas unha posición na lista do Organizador de diapositivas. Ao seleccionar varias dispositivas, estas móvense xunto coa última diapositiva seleccionada da lista.

+Maiús+AvPáx

Subir as diapositivas seleccionadas unha posición na lista do Organizador de diapositivas. Ao seleccionar varias dispositivas, estas móvense xunto coa última diapositiva seleccionada da lista.

+Maiús+Fin

Mover as diapositivas seleccionadas para o final da lista do Organizador de diapositivas.

+Maiús+Inicio

Mover as diapositivas seleccionadas para o inicio da lista do Organizador de diapositivas.

Intro

Cambiar ao Modo normal coa diapositiva activa cando está no Organizador de diapositivas. Engadir unha nova diapositiva cando está no Panel de diapositivas.


Precisamos da súa axuda!