Insert or Modify Layer

Insire unha capa nova ou modifica unha capa do documento. As capas só están dispoñíbeis no Draw, non no Impress.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Capa

Abra o menú de contexto das lapelas de capa e escolla Inserir capa

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.


note

Para seleccionar unha capa, prema na súa lapela na parte inferior do espazo de traballo.


Caixa de diálogo Inserir capa

Nome

Introduza un nome para a nova capa. Para renomear a capa, introduza o novo nome.

note

The following layer names are used internally and cannot be set or modified: layout, background, backgroundobjects, controls, measurelines.

layout, controls and measurelines layers are visible in normal view and correspond to the predefined layers Layout, Controls and Dimension Lines, respectively.

The backgroundobjects layer is visible in master view under the name Background objects.

The background layer is never visible and is not intended to be used.


tip

Para renomear a capa directamente, prema na lapela da capa co botón dereito abaixo, seleccione Renomear capa no menú de contexto e introduza o novo nome na lapela.


Título

Introduza o nome da capa.

Descrición

Introduza unha descrición da capa.

Propiedades da capa

Indique as propiedades da capa.

Visíbel

Mostrar ou agochar a capa.

Imprimíbel

Ao imprimir, imprimir ou ignorar esta capa en concreto.

Bloqueada

Evita que se editen os elementos desa capa.

Precisamos da súa axuda!