Inserir capa

Insire unha capa nova no documento. As capas só están dispoñíbeis no Draw, non no Impress.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Capa (só en LibreOffice Draw)

Abra o menú de contexto dun separador - escolla Inserir capa (só en LibreOffice Draw)


note

Para seleccionar unha capa, prema na súa lapela na parte inferior do espazo de traballo.


Nome

Introduza un nome para a nova capa.

Title

Enter the title of the layer.

Description

Enter a description of the layer.

Propiedades

Indique as propiedades da nova capa.

Visíbel

Mostrar ou agochar a capa.

Imprimíbel

Ao imprimir, imprimir ou ignorar esta capa en concreto.

Bloqueada

Evita que se editen os elementos desa capa.

Precisamos da súa axuda!