Duplicar páxina

Insire unha copia da páxina actual após a páxina actual.

Para acceder a esta orde...

Escolla Páxina - Duplicar páxina


Precisamos da súa axuda!