Falta un elemento

Ao abrir unha consulta en que xa non hai táboas ou campos, aparece a caixa de diálogo Falta un elemento. Esta caixa de diálogo identifica a táboa ou campo que falta e que non se pode interpretar e permite decidir como continuar o procedemento.

Para acceder a esta orde...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.
If the referenced fields no longer exist, you see this dialog.


Como continuar

Hai tres opcións dispoñíbeis para responder a esta pregunta:

Confirma que desexa abrir a consulta na vista gráfica?

Permite abrir a consulta na Vista de deseño aínda que falten elementos. Esta opción tamén permite indicar se se desexa ignorar outros erros.

A consulta ábrese na visualización de deseño (a interface gráfica). As táboas que faltan aparecen baleiras e os campos non válidos aparecen cos seus respectivos nomes (non válidos) na lista de campos. Isto permítelle traballar cos campos que causaron o erro.

Abrir a consulta na visualización SQL

Permite abrir o deseño de consulta no Modo SQL e interpretar a consulta como SQL nativo. Só se pode saír do modo de SQL nativo cando a instrución de LibreOffice for completamente interpretada (só posíbel se as táboas ou campos empregados na consulta existe realmente).

Non abrir a consulta

Permite cancelar o procedemento e especificar que a consulta non debe abrirse. Esta opción corresponde á función do botón da caixa de diálogoCancelar.

Ignorar tamén erros semellantes

Se seleccionou a primeira opción e aínda desexa abrir a consulta na visualización de imaxes a pesar de que falten elementos, pode especificar que outros erros ignorar. Así, no proceso de abertura actual non se mostrará ningunha mensaxe de erro se non é posíbel interpretar de forma correcta a consulta.

Precisamos da súa axuda!