Teclas de atallo para gráficas

Nas gráficas pode usar as seguintes teclas de atallo.

Tamén pode usar as teclas de atallo xerais de LibreOffice.

Teclas de atallo en gráficas

Teclas de atallo

Resultados

Tabulación

Seleccionar o seguinte obxecto.

Maiús + Tab

Seleccionar o obxecto anterior.

Inicio

Seleccionar o primeiro obxecto.

Fin

Seleccionar o último obxecto.

Esc

Cancelar a selección.

Frecha cara a arriba/cara a abaixo/cara á esquerda/cara á dereita

Mover o obxecto na dirección da frecha.

Frecha cara a arriba/cara a abaixo/cara á esquerda/cara á dereita en gráficas por sectores

Move o sector de gráfica seleccionado no sentido da frecha.

F2 en títulos

Iniciar o modo de entrada de texto.

F3

Abrir o grupo para que sexa posíbel editar os compoñentes individuais (na lenda e na serie de datos).

+F3

Saír do grupo (na lenda e na serie de datos).

+/-

Reducir ou aumentar a gráfica.

+/- en gráficas por sectores

Inserir ou extraer da gráfica de sector o sector seleccionado.

Precisamos da súa axuda!