Deseño automático

Move todos os elementos para a súa posición predefinida dentro da gráfica actual. Esta función non altera o tipo de gráfica nin ningún dos outros atributos alén da posición dos elementos.

Icona

Deseño automático

Precisamos da súa axuda!