Datos en filas

Modifica a disposición dos datos da gráfica.

Icona

Datos en filas

Axúdenos, por favor!