Asistente de gráfica - Serie de datos

Nesta páxina do Asistente de gráfica pode modificar a orixe do intervalo de todas as series de datos por separado, incluíndo as etiquetas. Tamén pode modificar o intervalo de categorías. Primeiro, seleccione o intervalo de datos na páxina Intervalo de datos e, a seguir, elimine as series de datos innecesarias ou engada series de datos doutras celas aquí.

Icona Suxestión

Parece haber demasiadas opcións nesta páxina, defina só o intervalo de datos na páxina Asistente de gráfica - Intervalo de datos e ignore esta.


Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir – Gráfica...

Icon

Inserir gráfica

Prema dúas veces nunha gráfica e, a seguir, escolla Formato - Intervalos de datos


dispoñíbel para gráficas baseadas en táboas Calc ou Writer.

Prema Maiús+F1 e apunte para un control para saber máis sobre ese control.

Organizar series de datos

datos verá unha lista de todas as series de datos existentes na gráfica actual.

Editar series de datos

  1. lista para ver e editar as súas propiedades.

    Na caixa de lista Intervalos de datos verá os nomes do papel e os intervalos de celas dos compoñentes das series de datos.

  2. os contidos na caixa de texto a seguir.

    da caixa de texto indica o papel seleccionado.

  3. prema en Seleccionar intervalo de datos para minimizar a caixa de diálogo e seleccionalo co rato.

    If you want a data range of multiple cell areas that are not next to each other, enter the first range, then manually add a semicolon at the end of the text box, then enter the other ranges. Use a semicolon as delimiter between ranges.

datos, como valores Y, non debe incluír celas de etiquetas.

Editar categorías ou etiquetas de datos

Os textos mostraranse no eixe X ou como etiquetas de datos dependendo do tipo de gráfica.

Precisamos da súa axuda!