Asistente de gráfica - Elementos de gráfica

Nesta páxina do Asistente de gráfica pode escoller os elementos de gráfica que se deben mostrar.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Gráfica....

Icon

Inserir gráfica


Prema Maiús+F1 e apunte para un control para saber máis sobre ese control.

Para introducir elementos de gráfica

Introduza títulos ou prema nos elementos que desexa mostrar na gráfica actual.

Títulos

Se introduce texto para un título, subtítulo ou calquera eixe, o espazo necesario reservarase para mostrar o texto ao lado da gráfica. Se non introduce un texto, o espazo non se reservará, deixando máis espazo para mostrar a gráfica.

Non é posíbel ligar un texto pequeno a unha cela. Debe introducir o texto directamente.

Cando a gráfica está finalizada, pode modificar a posición e outras propiedades no menú Formato.

Lenda

A lenda mostra as etiquetas para a primeira fila ou columna, ou para o intervalo que ten definido na caixa de diálogo Serie de datos. Se a gráfica non contén etiquetas, a lenda mostra texto como "Fila 1, Fila 2, ...", ou "Columna A, Columna B, ..." de acordo co número da fila ou a letra da columna dos datos da gráfica.

Non pode introducir o texto directamente, xérase automaticamente desde o intervalo de cela Nome.

posición. Cando a gráfica estea finalizada pode especificar outras posicións no menú Formato.

Grades

As liñas de grade visíbeis poden axudar a estimar valores de datos na gráfica.

A distancia das liñas de grade corresponde á configuración do intervalo no separador Escala das propiedades do eixe.

As liñas de grade non están dispoñíbeis para gráficas por sectores.

Elementos adicionais

utilice o menú Inserir da gráfica en modo edición. Aquí pode definir os seguintes elementos:

  1. Eixos secundarios

  2. Grades secundarias

  3. Etiquetas para datos

  4. Statistics, for example mean values, y error bars and trend lines

Precisamos da súa axuda!