Tipo de gráfica XY (Dispersión)

Na primeira páxina do Asistente de gráfica pode escoller un tipo de gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Gráfica....

Icon

Inserir gráfica


XY (dispersión)

As gráficas XY na súa forma básica baséanse nunha serie de datos que consiste nun nome, nunha lista de valores ‑x e nunha lista de valores ‑y. Cada par de valores (x|y) móstrase como un punto nun sistema coordenado. O nome da serie de datos está asociado con valores ‑y e móstranse na lenda.

Escolla unha gráfica XY para as seguintes tarefas de exemplo:

  1. escalar o eixe X

  2. generate a parameter curve, for example a spiral

  3. debuxar a imaxe dunha función

  4. explorar a asociación estatística das variábeis cuantitativas

É posíbel que a gráfica XY teña máis dunha serie de datos.

Variantes de gráfica XY

Pode escoller unha variante da gráfica XY na primeira páxina do Asistente de gráfica ou escollendo Formato - Tipo de gráfica para unha gráfica en modo edición.

The chart is created with default settings. After the chart is finished, you can edit its properties to change the appearance. Line styles and icons can be changed on the Line tab page of the data series properties dialog.

Double-click any data point to open the Data Series dialog. In this dialog, you can change many properties of the data series.

For 2D charts, you can choose Insert - Y Error Bars to enable the display of error bars.

You can enable the display of mean value lines and trend lines using commands on the Insert menu.

Só puntos

Each data point is shown by an icon. LibreOffice uses default icons with different forms and colors for each data series. The default colors are set in - Charts - Default Colors.

Só liñas

Esta variante debuxa liñas rectas desde un punto de datos ata o seguinte. Os puntos de datos móstranse por iconas.

A orde de debuxo é a mesma que a orde na serie de datos. Marque Ordenar por valores X para debuxar as liñas na orde deses valores. Esta orde só se aplica na gráfica e non nos datos da táboa.

Puntos e liñas

Esta variante mostra puntos e liñas ao mesmo tempo.

Liñas 3D

As liñas móstranse como fitas. Os puntos de datos non se mostran a través de iconas. Na gráfica finalizada escolla Visualización 3D para definir propiedades como a iluminación e o ángulo de visualización.

Suavizar liñas

Choose Smooth from the Line type dropdown to draw curves instead of straight line segments.

Click Properties to set details for the curves.

O Spline cúbico interpola puntos de datos con polinomios de grao 3. As transicións entre as partes do polinomio son suaves, tendo a mesma pendente e a mesma curvatura.

The Resolution determines how many line segments are calculated to draw a piece of polynomial between two data points. You can see the intermediate points if you click any data point.

B-Spline uses a parametric, interpolating B-spline curve. Those curves are built piecewise from polynomials. The Degree of polynomials sets the degree of these polynomials.

Stepped Lines

Choose Stepped from the Line type dropdown to draw lines which step from point to point instead of straight line segments.

Click Properties to set details for the curves.

There are 4 different step types:

Precisamos da súa axuda!