Tipo de gráfica de cotizacións

On the first page of the Chart Wizard you can choose a chart type.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Gráfica....

Icon

Inserir gráfica


Cotizacións

As gráficas amontoadas ilustran as tendencias de mercado dadas polo prezo inicial, prezo inferior, prezo superior e prezo de peche. Tamén se pode mostrar o volume da transacción.

Nas gráficas amontoadas é impotante a orde das series de datos. Os datos poden disporse como na seguinte táboa de exemplo.

A

B

C

D

E

F

1

Volume da transacción

Cotización de apertura

Baixo (prezo inferior)

Alto (prezo superior)

Cotización de peche

2

Luns

2500

20

15

25

17

3

Martes

3500

32

22

37

30

4

Mércores

1000

15

15

17

17

5

Xoves

2200

40

30

47

35

6

Venres

4600

27

20

32

31


Os valores de abertura, mínimos, máximos e de peche dunha fila forman xuntos unha unidade de datos na gráfica. O prezo de cotización da serie de datos consta de varias filas que conteñen tales unidades de datos. A columna que contén o volume da transacción constrúe unha segunda serie de datos opcional.

Dependendo da variante que escolla non necesita todas as columnas.

Variantes de gráfica de cotizacións

Choose the Stock chart type on the first page of the Chart Wizard. Then select one of the four variants.

Tipo 1

Based on low and high column the Type 1 shows the distance between bottom price (low) and top price (high) by a vertical line.

Based on low, high, and close column Type 1 shows an additional horizontal mark for the closing price.

Tipo 2

Based on open, low, high, and close column Type 2 generates the traditional "candle stick" chart. Type 2 draws the vertical line between the bottom and top price and adds a rectangle in front, which visualizes the range between the opening and closing price. If you click on the rectangle you see more information in the status bar. LibreOffice uses different fill colors for rising values (the opening price is lower than the closing price) and falling values.

Tipo 3

Based on volume, low, high, and close column chart Type 3 draws a chart like Type 1, with additional columns for the transaction volume.

Tipo 4

Based on all five data columns volume, open, low, high, and close, Type 4 combines a chart of Type 2 with a column chart for the transaction volume.

Debido a que a medida do volume da transacción pode ser "unidades", introdúcese un segundo eixe Y nas gráficas Tipo 3 e Tipo 4. O eixe do prezo móstrase á dereita e o eixe do volume á esquerda.

Configurar a fonte de datos

Gráficas baseadas nos seus propios datos

To change the data series of a chart having its own data, choose Chart Data Table from the View menu or from the context menu of the chart in edit mode.

As series de datos organízanse por columnas nunha táboa de datos da gráfica incorporada.

For a new stock chart first use a column chart. Add the columns you need and enter your data in the order which is shown in the example, omitting any columns not required for the desired variant. Use Move Series Right to change the column order. Close the chart data table. Now use the Chart Type dialog to change to the stock chart variant.

Se xa ten unha gráfica de cotizacións e desexa modificar a variante, primeiro escolla como tipo de gráfica o de columna, engada ou elimine columnas para que se axuste á variante e, a seguir, transforme o tipo de gráfica de novo nunha gráfica de cotizacións.

Non escribir o nome da serie de datos nunha fila. Escríbao no campo enrriba do nome do papel.

The order of the rows determines how the categories are arranged in the chart. Use Move Row Down to change the order.

Gráficas baseadas en táboas de Calc e de Writer

You can choose or alter a data range on the second page of the Chart Wizard or in the Data Range dialog. For fine tuning use the Data Series dialog.

Para especificar un intervalo de datos realice unha das seguintes accións:

  1. Introduza o intervalo de datas na caixa de texto.

    de datos podería ser "$Sheet1.$B$3:$B$14". Teña en conta que un intervalo de datos pode consistir en máis dunha rexión nunha folla de cálculo, por exemplo, "$Sheet1.A1:A5;$Sheet1.D1:D5" tamén é un intervalo de datos válido. En Writer, un exemplo de intervalo de datos podería ser "Table1.A1:E4".

    LibreOffice mostra o texto en vermello mentres a sintaxe non sexa correcta.

  1. In Calc, click Select data range to minimize the dialog, then drag to select the data range. When you release the mouse, the data are entered. Click Select data range again to add a data range. In the input field of the minimized dialog, click after the entry and type a semicolon. Then drag to select the next range.

series de datos en filas ou en columnas.

Os datos da gráfica de cotización están "en columnas" se a información pertence á mesma "candea".

Axustar os intervalos de datos das gráficas de cotización baseadas na táboa

You can organize data series and edit the source for parts of single data series on the third page of the Chart Wizard or on the page Data Series in the Data Range dialog.

Organizar series de datos

In the data series area on the left side of the dialog, you can organize the data series of the actual chart. A stock chart has at least one data series containing the prices. It might have a second data series for transaction volume.

If you have got more than one price data series, use the Up and Down arrow buttons to order them. The order determines the arrangement in the chart. Do the same for volume data series. You cannot switch price and volume data series.

To remove a data series, select the data series in the list and click Remove.

To add a data series, select one of the existing data series and click Add. You get an empty entry below the selected one, which has the same type. If you have no price data series or no volume data series, you must first select a range for these series in the Data Range dialog.

Configurar intervalos de datos

In the Data Ranges dialog you can set or change the data range of each component of the selected data series.

In the upper list you see the role name of the components and the current values. When you have selected a role, you can change the value in the text box below the list. The label shows the selected role.

Introduza o intervalo na caixa de texto ou prema en Seleccionar intervalo de datos para minimizar a caixa de diálogo e seleccionar o intervalo co rato.

Seleccione valores abertos, pechados, altos e baixos en calquera orde. Especifique só o intervalo para eses papeis que necesita para a variante escollida da gráfica amontoada. É necesario que os intervalos estean próximos aos outros na táboa.

Lenda

A lenda mostra as etiquetas para a primeira fila ou columna, ou para o intervalo especial que ten definido na caixa de diálogo Serie de datos. Se a gráfica non contén etiquetas, a lenda mostra texto como "Fila 1, Fila 2, ...", ou "Columna A, Columna B, ..." de acordo co número da fila ou a letra da columna dos datos da gráfica.

The legend shows the value from the range, which you entered in the Range for Name field in the Data Range dialog. The default entry is the column header of the closing price column.

posición. Cando a gráfica estea finalizada pode especificar outras posicións no menú Formato.

Precisamos da súa axuda!