Tipo de gráfica de sector

Na primeira páxina do Asistente de gráfica pode escoller un tipo de gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Gráfica....

Icon

Inserir gráfica


Sector

As gráficas por sectores mostran valores como sectores circulares do círculo total. A lonxitude do arco ou a área de cada sector é proporcional a este valor.

Sector - este subtipo mostra sectores como áreas coloridas do sector total só para unha columna de datos. Na gráfica creada, pode premer e arrastrar calquera sector para separalo do sector restante ou asocialo de novo.

Sector desprazado - este subtipo mostra os sectores xa separados dos outros. Na gráfica creada pode premer e arrastrar calquera sector para movelo ao longo do radial desde o centro do sector.

Donut - este subtipo pode mostrar varias columnas de datos. Cada columna de datos móstrase con forma de donut, cun buraco no medio, onde se pode mostrar a seguinte columna de datos. Na gráfica creada pode premer e arrastrar un sector externo ao longo do radial desde o centro do donut.

Sector desprazado - este subtipo mostra os sectores xa separados dos outros. Na gráfica creada pode premer e arrastrar calquera sector para movelo ao longo do radial desde o centro do sector.

Precisamos da súa axuda!