Tipo de gráfica de rede

Na primeira páxina do Asistente de gráfica pode escoller un tipo de gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Gráfica....

Icon

Inserir gráfica


Rede

As gráficas de rede mostran os valores de datos como puntos conectados por liñas nunha rede de grade que parece unha arañeira ou un radar.

Para cada fila dos datos da gráfica móstrase un radial onde se trazan os datos. Móstranse todos os valores de datos coa mesma escala para que todos os valores de datos poidan ter a mesma magnitude.

Precisamos da súa axuda!