Tipo de gráfica de liña

Na primeira páxina do Asistente de gráfica pode escoller un tipo de gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Gráfica....

Icon

Inserir gráfica


Liña

As gráficas de liña mostran valores en forma de puntos no eixe Y. O eixe X mostra categorías. Os valores Y de cada serie de datos poden conectarse cunha liña.

Só puntos - este subtipo só traza puntos.

Puntos e liñas - este subtipo traza puntos e conecta os puntos da mesma serie de datos cunha liña.

Só liñas - este subtipo só traza liñas.

Liñas 3D - este subtipo conecta os puntos da mesma serie de datos cunha liña 3D.

Marque Amontoar series para ordenar os puntos y de forma acumulativa uns enriba dos outros. Os valores y xa non representan valores absolutos, excepto na primeira columna debuxada na parte inferior dos puntos amontoados. Se selecciona Porcentaxe, os valores y dimensiónanase como porcentaxes do total da categoría.

Choose the Line type from the dropdown to select how the points will be connected. You can choose either Straight lines, Smooth lines to draw curves through the points or Stepped lines to draw lines which step from point to point. Click Properties to change the properties for the smooth or stepped lines.

Precisamos da súa axuda!