Tipo de gráfica Columna e liña

Na primeira páxina do Asistente de gráfica pode escoller un tipo de gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Gráfica....

Icon

Inserir gráfica


Columna e liña

A gráfica de Columna e liña é unha combinación dunha Gráfica de columnacunha Gráfica de liña.

Seleccione unha das variantes

Pode inserir un segundo eixe Y mediante Inserir - Eixestras finalizar o asistente.

intervalo de datos

As columnas máis á esquerda (ou as filas superiores) do intervalo de datos seleccionado fornecen os datos que se mostran como obxectos de columnas. As outras columnas do intervalo de datos fornecen datos para obxectos de liñas. Na caixa de diálogo Serie de datos pode modificar estas atribucións.

  1. Seleccione o intervalo de datos.

  2. series de datos en filas ou en columnas.

  3. datos ten etiquetas na primeira fila, na primeira columna ou en ambas.

Organizar series de datos

datos verá unha lista de todas as series de datos existentes na gráfica actual.

As series de datos da columna están situadas na parte superior da lista e as series de datos da liña na parte inferior.

Editar series de datos

  1. lista para ver e editar as súas propiedades.

    Intervalos de datos verá os nomes do papel e os intervalos de celas dos compoñentes das series de datos.

  2. os contidos na caixa de texto a seguir.

    da caixa de texto indica o papel seleccionado.

  3. prema en Seleccionar intervalo de datos para minimizar a caixa de diálogo e seleccionalo co rato.

datos, como valores Y, non debe incluír celas de etiquetas.

Editar categorías ou etiquetas de datos

Os valores no intervalo de categorías mostraranse como etiquetas no eixe X.

Inserir elementos de gráfica

Utilice a páxina Elementos de gráfica do asistente para inserir calquera dos seguintes elementos:

utilice o menú Inserir da gráfica en modo edición. Aquí pode definir os seguintes elementos:

To set different data labels for each data series, use the properties dialog of the data series.

Precisamos da súa axuda!