Tipo de gráfica de Columna e barra

Na primeira páxina do Asistente de gráfica pode escoller un tipo de gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Gráfica....

Icon

Inserir gráfica


Columna

Este tipo mostra unha gráfica ou imaxe de barra con barras verticais. A altura de cada barra é proporcional a este valor. O eixe X mostra categorías. O eixe Y mostra o valor para cada categoría.

Normal - Este subtipo mostra todos os valores de datos que pertencen a unha categoría ao lado da outra. O foco principal está situado nos valores absolutos individuais comparado cos demais valores.

Amontoado - Este subtipo mostra os valores de datos de cada categoría na parte superior das outras. O foco principal é o valor da categoría xeral e a contribución de cada valor dentro desta categoría.

Porcentaxe - Este subtipo mostra a porcentaxe relativa de cada valor con respecto ao total da súa categoría. O foco principal é a contribución relativa de cada valor ao total da categoría.

Pode activar unha visualización 3D dos valores de datos. O esquema "realistic" tenta atribuír a mellor aparencia 3D. O esquema "simple" tenta imitar a visualización de gráfica doutros produtos de Office.

Para gráficas 3D, pode seleccionar a forma de cada valor de datos a partir da Caixa, Cilindro, Cono e Pirámide.

Barra

Este tipo mostra unha gráfica de barra ou unha imaxe de barra con barras horizontais. A lonxitude de cada barra é proporcional a este valor. O eixe Y mostra categorías. O eixe X mostra o valor para cada categoría.

Os subtipos son os mesmos que para o Tipo de columna.

Precisamos da súa axuda!