Tipo de gráfica de burbulla

Na primeira páxina do Asistente de gráfica pode escoller un tipo de gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Gráfica....

Icon

Inserir gráfica


Burbulla

A gráfica de burbullas mostra as relacións entre tres variábeis. Dúas variábeis úsanse para a posición nos eixes X e Y, mentres que a terceira variábel móstrase como tamaño relativo de cada burbulla.

The data series dialog for a bubble chart has an entry to define the data range for the Bubble Sizes.

Axúdenos, por favor!