Área de tipo de gráfica

Na primeira páxina do Asistente de gráfica pode escoller un tipo de gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Gráfica....

Icon

Inserir gráfica


Área

As gráficas de área mostran os valores en forma de punto no eixe y. O eixe x mostra as categorías. Os valores y de cada serie de datos están conectados por unha liña. A área comprendida entre cada dúas liñas énchese cunha cor. O foco das gráficas de área é para enfatizar as modificacións no paso dunha categoría á seguinte.

Normal - este subtipo traza todos os valores como valores y absolutos. Primeiro traza a área da última columna no intervalo de datos, despois da seguinte á última... e, finalmente, debúxase a primeira columna de datos. Desta maneira, se os valores da primeira columna son máis altos que outros valores, a última área debuxada ocultará as outras áreas.

Stacked - this subtypes plots values cumulatively stacked on each other. It ensures that all values are visible, and no data set is hidden by others. However, the y values no longer represent absolute values, except for the last column which is drawn at the bottom of the stacked areas.

Percent - this subtype plots values cumulatively stacked on each other and scaled as percentage of the category total.

Precisamos da súa axuda!