Visualización 3D

Na primeira páxina do Asistente de gráfica ou no menú de contexto dunha gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Gráfica....

Icon

Inserir gráfica


Prema Maiús+F1 e apunte para un control para saber máis sobre ese control.

A previsualización da gráfica responde á nova configuración que introduciu na caixa de diálogo.

Nas gráficas 3D pode escoller Formato - Visualización 3D para definir a perspectiva, a apariencia e a iluminación.

Perspectiva

Defina todos os ángulos como 0 para visualizar a parte frontal da gráfica. As gráficas por sectores e as gráficas donut móstranse como círculos.

With Right-angled axes enabled, you can rotate the chart contents only in X and Y direction, that is, parallel to the chart borders.

Un valor x de 90, con x e y definidos como 0, fornece unha visualización desde a parte superior á inferior da gráfica. Con x definido como -90, visualízase a parte inferior.

As rotación aplícanse na seguinte orde: primeiro x, despois y e finalmente z.

Cando o sombreamento está activado e roda unha gráfica, as iluminacións rodan como se estivesen fixadas á gráfica.

Icona Nota

Os eixes de rotación sempre se relacionan coa páxina, non cos eixes da gráfica. Nisto diferénciase doutros programas de gráficas.


Seleccione a caixa de verificación Perspectiva para ver a gráfica desde unha perspectiva central, isto é, como se fose a través do obxectivo dunha cámara, e non por medio dunha proxección paralela.

Definir a lonxitude do foco co botón xiratorio. O 100% equivale a unha perpectiva en que o tamaño do bordo máis lonxano da gráfica é aproximadamente a metade do bordo máis próximo.

Icona Nota

As versións anteriores de LibreOffice non poden mostrar a porcentaxe de perspectiva da mesma maneira que a actual.


Aparencia

Seleccionando un esquema, as caixas de verificación e as fontes de luz defíninse de forma acorde.

Iluminación

Set the light sources for the 3D view.

Precisamos da súa axuda!