Disposición

Permite modificar a orde das series de datos xa definidas na gráfica.

A posición dos datos na táboa permanece inalterada. Só pode escoller as ordes despois de inserir unha gráfica en LibreOffice Calc.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Disposición (Gráficas)

Abra o menú de contexto e escolla Disposición (Gráficas)


Icona Aviso

Esta función só pode aplicarse cando se mostran datos en columnas. Non é posíbel alternar á visualización de datos en filas.


Traer cara a adiante

Move a serie de datos seleccionada cara a adiante (e á dereita).

Enviar cara a atrás

Move a serie de datos seleccionada cara a atrás (e á esquerda).

Precisamos da súa axuda!