Área da gráfica

Abre a caixa de diálogo Área da gráfica, onde pode modificar as propiedades da área da gráfica. A área da gráfica é o fondo situado detrás dos elementos da gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Área da gráfica (Gráficas)


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparencia

Definir as opcións de transparencia para o recheo que aplicar ao obxecto seleccionado.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!