Grade

Abre un submenú que permite seleccionar a grade que desexa formatar.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Grade (Gráficas)


Grade principal do eixe X

Abre a caixa de diálogo Grade para a definición das propiedades de grade.

Grade principal do eixe Y

Abre a caixa de diálogo Grade para a definición das propiedades de grade.

Grade principal do eixe Z

Abre a caixa de diálogo Grade para a definición das propiedades de grade.

Grade secundaria do eixe X

Abre a caixa de diálogo Grade para a definición das propiedades de grade.

Grade secundaria do eixe Y

Abre a caixa de diálogo Grade para a definición das propiedades de grade.

Grade secundaria do eixe Z

Abre a caixa de diálogo Grade para a definición das propiedades de grade.

Todas as grades de eixe

Abre a caixa de diálogo Grade para a definición das propiedades de grade.

Restaurar

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Precisamos da súa axuda!