Escala

Modifica a escala da imaxe seleccionada.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Formatar - Eixes - Eixe Y - Escala (Gráficas)


LibreOffice escala de maneira automática o eixe Y, polo que todos os valores se mostran de maneira óptima.

Para conseguir uns resultados concretos, pode modificar manualmente a escala do eixe. Por exemplo, é posíbel só mostrar as áreas superiores das columnas desprazando a liña cero cara a arriba.

Escala

You can enter values for subdividing axes in this area. You can automatically set the properties Minimum, Maximum, Major interval, Minor interval count and Reference value.

Mínimo

Defines the minimum value for the beginning of the axis.

Máximo

Defines the maximum value for the end of the axis.

Intervalo maior

Defines the interval for the main division of the axes. The main interval cannot be larger than the value area.

Minor interval count

Defines the interval for the subdivision of the axes.

Valor de referencia

Specifies at which position to display the values along the axis.

Automático

You must first deselect the Automatic option in order to modify the values.

Icona Nota

Desactive esta opción para traballar con valores "fixos", evitando así que se produzan dimensionamentos automáticos.


Escala de logaritmos

Specifies that you want the axis to be subdivided logarithmically.

Icona Nota

Use este recurso para traballar con valores moi desiguais entre si. A escala logarítmica permite obter espazos idénticos entre as liñas da grade do eixe. Os valores, porén, son variábeis.


Sentido inverso

Defines where the lower and where the higher values are displayed at the axis. The unchecked state is the mathematical direction. That means for Cartesian coordinate systems that the x-axis shows the lower values on the left and the y-axis shows the lower values at the bottom. For polar coordinate systems the mathematical angle axis direction is counterclockwise and the radial axis is from inner to outer.

Tipo

For some types of axes, you can select to format an axis as text or date, or to detect the type automatically. For the axis type "Date" you can set the following options.

Minimum and maximum value to be shown on the ends of the scale.

Seleccione esta opción para mostrar todos os rexistros da consulta.

Seleccione esta opción para mostrar todos os rexistros da consulta.

Seleccione esta opción para mostrar todos os rexistros da consulta.

Precisamos da súa axuda!