Escala

Modifica a escala da imaxe seleccionada.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Formatar - Eixes - Eixe Y - Escala (Gráficas)


LibreOffice escala de maneira automática o eixe Y, polo que todos os valores se mostran de maneira óptima.

Para conseguir uns resultados concretos, pode modificar manualmente a escala do eixe. Por exemplo, é posíbel só mostrar as áreas superiores das columnas desprazando a liña cero cara a arriba.

Escala

You can enter values for subdividing axes in this area. You can automatically set the properties Minimum, Maximum, Major interval, Minor interval count and Reference value.

Mínimo

Defines the minimum value for the beginning of the axis.

Máximo

Defines the maximum value for the end of the axis.

Intervalo maior

Defines the interval for the main division of the axes. The main interval cannot be larger than the value area.

Minor interval count

Defines the interval for the subdivision of the axes.

Valor de referencia

Specifies at which position to display the values along the axis.

Automático

You must first deselect the Automatic option in order to modify the values.

Icona Nota

Desactive esta opción para traballar con valores "fixos", evitando así que se produzan dimensionamentos automáticos.


Escala de logaritmos

Specifies that you want the axis to be subdivided logarithmically.

Icona Nota

Use este recurso para traballar con valores moi desiguais entre si. A escala logarítmica permite obter espazos idénticos entre as liñas da grade do eixe. Os valores, porén, son variábeis.


Sentido inverso

Indica en que lugar do eixe se mostran os valores superior e inferior. O estado non marcado é a dirección matemática.Isto significa que, para o sistema de coordinadas cartesiano, o eixe X mostra os valores inferiores na esquerda e o eixe Y mostra os valores inferiores abaixo. Para os sistemas de coordinadas polares, a dirección do eixe do ángulo matemático é antihorario eo eixo radial vai de dentro para fóra.

Tipo

Nalgúns tipos de eixes pódese seleccionar formatar un eixe como texto ou data ou detectar o tipo automaticamente. No tipo de eixe «Data» pode indicar as opcións seguintes.

Minimum and maximum value to be shown on the ends of the scale.

Seleccione esta opción para mostrar todos os rexistros da consulta.

Major interval can be set to show a certain number of days, months, or years.

Seleccione esta opción para mostrar todos os rexistros da consulta.

Axúdenos, por favor!