Eixo Y

Opens the Y Axis dialog, to change properties of the Y axis.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Eixe - Eixe Y/Eixe secundario Y (Gráficas)


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Especifique o formato ea fonte que quere aplicar.

Escala

Modifica a escala da imaxe seleccionada.

Positioning

Controls the positioning of the axis.

Aliñamento

Modifica o aliñamento dos eixes ou das etiquetas dos títulos.

Precisamos da súa axuda!