Eixos

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Eixe - Eixe X/Eixe secundario X/Eixo Z/Todos os eixos (Gráficas)


O eixe Y dispón dunha caixa de diálogo ampliada. No caso das gráficas XY, a gráfica do eixe X dispón da lapela Escala.

note

Só é posíbel escalar o eixe X en gráficas do tipo XY.


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Especifique o formato ea fonte que quere aplicar.

Aliñamento

Modifica o aliñamento dos eixes ou das etiquetas dos títulos.

Precisamos da súa axuda!