Eixo

This opens a submenu to edit axial properties.

As lapelas das caixas de diálogo varían segundo o tipo de gráfica seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Eixe (Gráficas)


Eixo X

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Eixo Y

Abre o diálogo Eixe Y para cambiar as propiedades do eixe Y.

Eixo X secundario

Abre unha caixa de diálogo na cal é posíbel editar as propiedades do eixe X secundario. Para inserir un eixe X secundario, escolla Inserir - Eixes e seleccione Eixe X.

Eixo Y secundario

Abre unha caixa de diálogo na cal é posíbel editar as propiedades do eixe Y secundario. Para inserir un eixe Y secundario, escolla Inserir - Eixes e seleccione Eixe Y.

Eixo Z

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Todos os eixes

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Axúdenos, por favor!