Lenda

Define os atributos de bordo, de área e de carácter das lendas.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Lenda ou Formato - Formatar selección - Lenda (Gráficas)


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparencia

Definir as opcións de transparencia para o recheo que aplicar ao obxecto seleccionado.

Especifique o formato ea fonte que quere aplicar.

Visualización

Abre o diálogo Lenda, que permite cambiar a posición das lendas na gráfica, así como indicar se se mostran as lendas ou non.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!