Lenda

Define os atributos de bordo, de área e de carácter das lendas.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Lenda ou Formato - Formatar selección - Lenda (Gráficas)


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Área

Define as opcións de enchido para o obxecto de debuxo seleccionado.

Transparencia

Definir as opcións de transparencia para o recheo que aplicar ao obxecto seleccionado.

Carácter

Especifique o formato ea fonte que quere aplicar.

Visualización

Abre o diálogo Lenda, que permite cambiar a posición das lendas na gráfica, así como indicar se se mostran as lendas ou non.

Restaurar

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Precisamos da súa axuda!