Aliñamento

Modifica o aliñamento dos eixes ou das etiquetas dos títulos.

Algunhas das opcións listadas non están dispoñíbeis para todas as etiquetas. Por exemplo, existen opcións específicas para etiquetas de obxectos 2D e 3D.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Eixe (Gráficas)


Mostrar etiquetas

Especifica se as etiquetas dos eixes deben mostrarse ou ocultarse.

A icona Activar/desactivar título do eixe da barra de ferramentas Formatado activa e desactiva a etiquetaxe de todos os eixes.

Icona

Mostrar/Ocultar descricións dos eixes

Rodar texto

Define a orientación do texto contido nas celas. Prema nun dos botóns ABCD para atribuír a orientación requirida.

Roda ABCD

A variábel de orientación de texto defínese ao premer en calquera lugar da roda. As letras "ABCD" do botón, correspóndense coa nova configuración.

Botón ABCD

Atribúe unha orientación de texto vertical aos contidos da cela.

Icona Nota

Se define unha etiqueta para o eixe X vertical, o texto pode cortarse pola liña do eixe x.


Graos

Permite inserir manualmente o ángulo de orientación.

Fluxo de texto

Determina o fluxo de texto da etiqueta de datos.

Sobrepor

Especifica que o texto das celas pode sobreporse a outras celas. Pode ser moi útil naqueles casos en que hai falta de espazo. Esta opción non é válida cando hai diferentes orientacións de título.

Quebrar

Permite unha quebra de texto.

As seguintes opcions non están dispoñíbeis para todos os tipos de gráficas:

Orde

As opcións deste tabulador só poden aplicarse en gráficas 2D, en Formatar - Eixe - Eixe Y ou Eixe X. Pode definir nesta área o aliñamento das etiquetas de números do eixe X ou Y.

En mosaico

Coloca os números no eixe, uns ao lado dos outros.

Impares arriba

Dispón os números no eixe, cos números pares debaixo dos números impares.

Pares arriba

Dispón os números nos eixes, cos números impares debaixo dos números pares.

Automático

Dispón automaticamente os números no eixe.

Icona Nota

Se o tamaño da gráfica é moi pequeno, pode haber problemas na visualización das etiquetas. Para evitar que iso aconteza, aumente o tamaño da presentación ou reduza o tamaño do tipo de letra.


Orientación do texto

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Precisamos da súa axuda!