Título

Modifica as propiedades do título seleccionado ou as propiedades de todos os títulos xuntos.

Para acceder a esta orde...

Escolla a caixa de diálogo Formatar - Formatar a selección - Título (Gráficas)


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Área

Define as opcións de enchido para o obxecto de debuxo seleccionado.

Transparencia

Definir as opcións de transparencia para o recheo que aplicar ao obxecto seleccionado.

Carácter

Especifique o formato ea fonte que quere aplicar.

Aliñamento

Modifica o aliñamento do título.

Restaurar

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Precisamos da súa axuda!