Título

Modifica as propiedades do título seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formatar - Selección de formato (Gráficas)


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparencia

Definir as opcións de transparencia para o recheo que aplicar ao obxecto seleccionado.

Especifique o formato ea fonte que quere aplicar.

Aliñamento

Modifica o aliñamento do título.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!