Título

A orde de menú Título abre un submenú para editar as propiedades dos títulos da gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Título (Gráficas)


Título principal

Modifica as propiedades do título seleccionado.

Subtítulo

Modifica as propiedades do título seleccionado.

Título do eixe X

Modifica as propiedades do título seleccionado.

Título do eixe Y

Modifica as propiedades do título seleccionado ou as propiedades de todos os títulos xuntos.

Título do eixe Z

Modifica as propiedades do título seleccionado.

Todos os títulos

Modifica as propiedades do título seleccionado ou as propiedades de todos os títulos xuntos.

Precisamos da súa axuda!