Punto de datos

This dialog allows you to change the properties of a selected data point. The dialog appears when there is only one data point selected when you choose Format - Format Selection. Some of the menu entries are only available for 2D or 3D charts.

note

Os cambios realizados afectan exclusivamente ao punto de datos en cuestión. Por exemplo, se edita a cor dunha barra, só será diferente a cor desa barra específica.


Para acceder a esta orde...

Escolla Formatar - Formatar a selección (Gráficas)


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparencia

Definir as opcións de transparencia para o recheo que aplicar ao obxecto seleccionado.

Especifique o formato ea fonte que quere aplicar.

Etiquetas de datos

Abre o diálogo Etiquetas de datos, que permite estabelecer as etiquetas de datos.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!