Grades

Pode dividir os eixos en seccións asignándolles liñas de grade. Isto permite ter unha vista xeral da gráfica mellor, especialmente ao traballar con gráficas grandes.A grade do eixo Y principal está activada por omisión.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Grades (Gráficas)

Na barra Formatado, prema en

Icona

Grades horizontais

Icona

Grades verticais


Grades principais

Define o eixe que se debe configurar como grade principal.

Eixo X

Agrega liñas de grade ao eixe X da gráfica.

A icona Grades verticais da barra Formato conmuta a visibilidade da grade do eixo X. Vai pasando entre os tres estados: sen grade, grade principal e grade principal e menores. O cambio afecta as opcións de Inserir - Grades.

Icona

Grades horizontais

Eixo Y

Engade liñas de grade ao eixe Y da gráfica.

A icona Grades horizontais da barra Formato conmuta a visibilidade da grade do eixo Y. Vai pasando entre os tres estados: sen grade, grade principal e grade principal e menores. O cambio afecta as opcións de Inserir - Grades.

Icona

Grades verticais

Eixe Z

Engade liñas de grade ao eixe Z da gráfica. Esta opción só pode aplicarse ao traballar con gráficas en 3D.

Grades secundarias

Utilice esta área para atribuír unha grade secundaria a cada eixe. Esta atribución reduce a distancia entre as grades principais.

Eixo X

Agrega liñas de grade que dividen o eixe X en seccións máis pequenas.

Eixo Y

Engade liñas de grade que dividen o eixe Y en seccións máis pequenas.

Eixe Z

Engade liñas de grade que dividen o eixe Z en seccións máis pequenas. Esta opción só pode aplicarse ao traballar con gráficas 3D.

Axúdenos, por favor!