Opcións

Use this dialog to define some options that are available for specific chart types. The contents of the Options dialog vary with the chart type.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Formatar - Formatar selección - Series de datos - Opcións (Gráficas)


Aliñar serie de datos en

Nesta área, pode escoller entre dous modos de escala do eixe Y. Só é posíbel escalar os eixes e dotalos de propiedades de maneira separada.

Eixo Y primario

Esta opción está activada como predefinida. Todas as series de datos están aliñadas no eixe Y primario.

Eixo Y secundario

Modifica a escala do eixe Y. Este eixe só é visíbel se ten polo menos unha serie de datos atribuída e se o modo de visualización do eixe está activado.

Configuración

Defina nesta área a configuración da gráfica de barras. Os cambios aplícanse a todas as series de datos da gráfica, non só aos datos seleccionados.

Espazamento

Define, en porcentaxe, o espazamento entre as columnas. O espazamento máximo é de 600%.

Sobrepor

Define a configuración necesaria para sobrepor series de datos. Pode escoller entre -100 e +100%.

Liñas de conexión

Nas gráficas de columnas "amontoadas" e "porcentuais" (barra vertical), marque esta caixa de verificación para conectar as capas de columna asociadas ás liñas.

Show bars side by side

If two axes are shown in a bar chart, and some data series are attached to the first axis, while some other data series are attached to the second axis, then both sets of data series are shown independently, overlapping each other.

Como resultado, as barras ligadas ao primeiro eixe Y fican agochadas parcial ou totalmente polas barras ligadas ao segundo eixe Y. Para evitar isto, active a opción de mostrar as barras de lado a lado.As barras de series de datos diferentes móstranse como se estiveren ligadas só a un dos eixes.

Sentido horario

Dispoñíbel para as gráficas de sectores e de donut. O sentido predeterminado no que se ordenan os sectores dunha gráfica de sectores é o antihorario. Active a opción Sentido horario para debuxar os sectores no sentido contrario.

Ángulo inicial

Drag the small dot along the circle or click any position on the circle to set the starting angle of a pie or donut chart. The starting angle is the mathematical angle position where the first piece is drawn. The value of 90 degrees draws the first piece at the 12 o'clock position. A value of 0 degrees starts at the 3 o'clock position.

Icona Nota

Nas gráficas de pizza e de rosca 3D creadas en versións anteriores do software, o ángulo de inicial é de 0 graos en lugar de 90 graos. Para gráficos 2D antigos e novos, o ángulo inicial predeterminado é 90 graos.


Icona Nota

When you change the starting angle or the direction, only current versions of the software show the changed values. Older versions of the software display the same document using the default values: Always counterclockwise direction and a starting value of 90 degrees (2D pie charts) or 0 degrees (3D pie charts).


Graos

Introduza o ángulo inicial entre 0 e 359 graos. Tamén pode premer nas frechas para cambiar o valor que se mostra.

Trazar os valores que faltan

Sometimes values are missing in a data series that is shown in a chart. You can select from different options how to plot the missing values. The options are available for some chart types only.

Leave gap

Para os valores inexistentes non se mostran datos. Isto é o predeterminado para os tipos de gráfica Columna, Barra, Liña, Rede.

Asumir cero

Para os valores inexistentes o valor de Y móstrase como cero. Isto é o predeterminado para o tipo de gráfica Área.

Continue line

Para os valores inexistentes non se mostran datos. Isto é o predeterminado para o tipo de gráfica XY.

Include values from hidden cells

Marque isto para mostrar tamén os valores das celas agochadas dentro do intervalo de celas da fonte.

Axúdenos, por favor!