Opcións

Use this dialog to define some options that are available for specific chart types. The contents of the Options dialog vary with the chart type.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Formatar - Formatar selección - Series de datos - Opcións (Gráficas)


Aliñar serie de datos en

Nesta área, pode escoller entre dous modos de escala do eixe Y. Só é posíbel escalar os eixes e dotalos de propiedades de maneira separada.

Eixo Y primario

Esta opción está activada como predefinida. Todas as series de datos están aliñadas no eixe Y primario.

Eixo Y secundario

Modifica a escala do eixe Y. Este eixe só é visíbel se ten polo menos unha serie de datos atribuída e se o modo de visualización do eixe está activado.

Configuración

Defina nesta área a configuración da gráfica de barras. Os cambios aplícanse a todas as series de datos da gráfica, non só aos datos seleccionados.

Espazamento

Define, en porcentaxe, o espazamento entre as columnas. O espazamento máximo é de 600%.

Sobrepor

Define a configuración necesaria para sobrepor series de datos. Pode escoller entre -100 e +100%.

Liñas de conexión

Nas gráficas de columnas "amontoadas" e "porcentuais" (barra vertical), marque esta caixa de verificación para conectar as capas de columna asociadas ás liñas.

Show bars side by side

If two axes are shown in a bar chart, and some data series are attached to the first axis, while some other data series are attached to the second axis, then both sets of data series are shown independently, overlapping each other.

As a result, bars attached to the first y-axis are partly or completely hidden by bars attached to the second y-axis. To avoid this, enable the option to display bars side by side. The bars from different data series are shown as if they were attached only to one axis.

Clockwise direction

Available for pie and donut charts. The default direction in which the pieces of a pie chart are ordered is counterclockwise. Enable the Clockwise direction checkbox to draw the pieces in opposite direction.

Ángulo inicial

Drag the small dot along the circle or click any position on the circle to set the starting angle of a pie or donut chart. The starting angle is the mathematical angle position where the first piece is drawn. The value of 90 degrees draws the first piece at the 12 o'clock position. A value of 0 degrees starts at the 3 o'clock position.

Icona Nota

Nas gráficas de pizza e de rosca 3D creadas en versións anteriores do software, o ángulo de inicial é de 0 graos en lugar de 90 graos. Para gráficos 2D antigos e novos, o ángulo inicial predeterminado é 90 graos.


Icona Nota

When you change the starting angle or the direction, only current versions of the software show the changed values. Older versions of the software display the same document using the default values: Always counterclockwise direction and a starting value of 90 degrees (2D pie charts) or 0 degrees (3D pie charts).


Graos

Enter the starting angle between 0 and 359 degrees. You can also click the arrows to change the displayed value.

Trazar os valores que faltan

Sometimes values are missing in a data series that is shown in a chart. You can select from different options how to plot the missing values. The options are available for some chart types only.

Leave gap

For a missing value, no data will be shown. This is the default for chart types Column, Bar, Line, Net.

Asumir cero

For a missing value, the y-value will be shown as zero. This is the default for chart type Area.

Continue line

For a missing value, the interpolation from the neighbor values will be shown. This is the default for chart type XY.

Include values from hidden cells

Check to also show values of currently hidden cells within the source cell range.

Hide legend entry

Do not show legend entry for the selected data series or data point.

Precisamos da súa axuda!