Barras de erro X/Y

Empregue o diálogo de Barras de erro X ou Y para mostrar barras de erro para gráficas en 2D.

Se hai un elemento seleccionado dunha serie de datos, esta orde actúa exclusivamente sobre esa serie de datos. Se non hai ningún elemento seleccionado, esta orde actúa sobre todas as series de datos.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Barras de erro X ou Inserir - Barras de erro Y(Gráficas)


Unha barra de erro é unha liña indicadora que abrangue un intervalo desde x/y - valor negativo do erro até x/y + valor positivo do erro. Neste contexto, x ou y é o valor do punto de datos. Ao seleccionar «desviación estándar», x ou y é o valor medio da serie de datos. O valor negativo do erro e o valor positivo do erro son as cantidades calculadas pola función de barra de erros ou inseridos explicitamente.

Icona Nota

A orde de menú Inserir - Barras de erro X/Y só está dispoñíbel para gráficos 2D.


Categoría de erro

Na área Categoría de erro pódense escoller diferentes maneiras de mostrar a categoría de erro.

Ningún

Non mostra ningunha barra de erro.

Valor constante

Mostra os valores constantes que vostede indique na área Parámetros.

Porcentaxe

Mostra unha porcentaxe. O que aparece refírese ao punto de datos correspondente. Axuste o percentaxe na área Parámetros.

Funcións

Seleccione unha función para calcular as barras de erro.

Erro estándar: Mostra o erro estándar.

Variance: Displays the variance calculated from the number of data points and respective values.

Desviación estándar. Mostra a desviación estándar (raíz cadrada da varianza). Ao contrario doutras funcións, as barras de erro están centradas na media.

Marxe de erro: Mostra a marxe de erro máis alta en porcentaxe, de acordo co valor máis alto do grupo de datos. Axuste o porcentaxe na área Parámetros.

Intervalo de celas

Click Cell Range and then specify a cell range from which to take the positive and negative error bar values.

Dende a táboa de datos

For a chart with its own data, the error bar values can be entered in the chart data table. The Data Table dialog shows additional columns titled Positive X or Y-Error-Bars and Negative X or Y-Error-Bars.

Mesmo valor para ambos

Enable to use the positive error values also as negative error values. You can only change the value of the "Positive (+)" box. That value gets copied to the "Negative (-)" box automatically.

Indicador de erros

Indica o indicador de erros.

Positivo e negativo

Mostrar barras de erro positivas e negativas.

Positivo

Mostrar barras de erro positivas e negativas.

Negativo

Mostrar barras de erro positivas e negativas.

Precisamos da súa axuda!