Eixos

Indica os eixos que se mostran na gráfica.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Eixes (Gráficas)


Eixo principal

Eixo X

Mostra o eixe Y en forma de liña con subdivisións.

Eixo Y

Mostra o eixe Y en forma de liña con subdivisións.

Eixo Z

Mostra o eixe Z en forma de liña con subdivisións. O eixe só pode visualizarse en gráficas 3D.

Eixo secundario

Utilice esta área para asignarlle un eixe secundario á gráfica. Se xa hai unha serie de datos asignada a este eixe, o LibreOffice mostra automaticamente o eixe e a etiqueta. Estas opcións pódense desactivar máis tarde. Se non se lle asignaron datos a este eixo e activa esta área, os valores do eixe Y primario aplícanselle ao eixe secundario.

Eixo X

Mostra un eixe X secundario na gráfica.

Eixo Y

Mostra un eixe Y secundario na gráfica.

Icona Suxestión

O eixe principal e o secundario poden ter escalas diferentes. Por exemplo, pode alterar a escala dun eixe a 5 cm e a do outro a 3,75 cm


Precisamos da súa axuda!