Lenda

Abre o diálogo Lenda, que permite cambiar a posición das lendas na gráfica, así como indicar se se mostran as lendas ou non.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Lenda (Gráficas)

Escolla Formato - Lenda - Posición (Gráficos)


Para mostrar ou ocultar a lenda, prema en Activar/Desactivar lenda na barra Formatado.

Icona

Activar/Desactivar lenda

Mostrar

Especifica se a lenda da gráfica debe mostrarse ou non. Esta opción só se visualiza se abre a caixa de diálogo escollendo Inserir - Lenda.

Posición

Seleccione a posición da lenda:

Esquerda

Coloca a lenda na parte esquerda da gráfica.

Superior

Coloca a lenda na parte superior da gráfica.

Dereita

Coloca a lenda na parte dereita da gráfica.

Inferior

Coloca a lenda na parte inferior da gráfica.

Orientación do texto

Esta funcionalidade só está dispoñíbel se a compatibilidade con disposición complexa de texto estiver activada en - Configuración de idioma - Idiomas.

Orientación do texto

Especifica a dirección do texto dun parágrafo que usa o esquema de texto complexo (CTL). Esta función só está dispoñible se o soporte de esquema de texto complexo está activado.

Overlay

Specifies whether the legend should overlap the chart. Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.

Precisamos da súa axuda!