Barra de estado

A Barra de estado mostra información sobre a folla actual.

Posición no documento

Mostra o número da folla e do total de follas.

Estilo de páxina

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Zoom

Especifica o factor de zoom da visualización da páxina.

Modo inserir

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Modo de selección

Switches between different selection modes.

Modificación de documento

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Sinatura dixital

Ver tamén Sinaturas dixitais.

Fórmula estándar, data/hora, aviso de erro

Mostra información sobre o documento actual. Por omisión, móstrase a SUMA dos contidos das celas seleccionadas.

Precisamos da súa axuda!