Barras de ferramentas

Este submenú lista as barras de ferramentas dispoñíbeis nas follas de cálculo. Esta visión xeral describe a configuración prdeterminada da barra de ferramentas do LibreOffice.

Barra estándar

A barra estándar está dispoñíbel en todos os aplicativos LibreOffice.

Barra Formatado

A barra Formatado contén as ordes básicas para aplicar manualmente o formatado.

Barra Ferramentas

Use a barra de ferramentas para acceder ás ordes máis usados.

Barra de fórmulas

Utilice esta barra para introducir fórmulas.

Barra Debuxo

A barra Debuxo contén ferramentas de edición usadas con frecuencia. Prema na frecha colocada xunto a unha icona para abrir unha barra de ferramentas con ordes adicionais.

Barra Atopar

A barra de ferramentas Atopar pódese usar para buscar rapidamente no contido dos documentos do LibreOffice.

Barra de imaxes

A barra Imaxe amósase ao inserir ou seleccionar unha imaxe na folla.

Barra Propiedades de obxecto de debuxo

A barra Propiedades de obxecto de debuxo contén ordes de formatado e de aliñamento para os obxectos seleccionados na folla.

Barra Formatado de texto

A barra Formato de texto que aparece cando o cursor está nun obxecto de texto, como unha caixa de texto ou un obxecto de debuxo, contén ordes de formato e aliñamento.

Barra de visualización da impresión

A barra Visualización da impresión móstrase ao escoller Ficheiro - Visualizar impresión.

Barra de estado

A Barra de estado mostra información sobre a folla actual.

Inserir

Prema na frecha que hai xunto á icona para abrir a barra de ferramentas Inserir, onde é posíbel engadir imaxes e caracteres especiais á folla activa.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Precisamos da súa axuda!