Folla

Este menú contén ordes para modificar e xestionar unha folla e os seus elementos.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet.


Insert Cells

Opens the Insert Cells dialog, in which you can insert new cells according to the options that you specify.

Inserir filas

Inserir filas por arriba ou por debaixo da cela activa. O número de filas inseridas corresponde co número de filas seleccionadas. Se non se selecciona ningunha fila insírese unha. As filas existense móvense para abaixo.

Inserir columnas

Insire columnas á dereita ou á esquerda da cela activa. O número de columnas inseridas corresponde co número de columnas seleccionads. Se non se selecciona ningunha columna, insírese unha. As columnas existentes móvense para a dereita.

Inserir quebra de páxina

Este comando inserir liña ou columna quebras manuais para garantir que as súas impresións de datos correctamente. Pode inserir unha quebra de páxina horizontal enriba, ou un salto de páxina vertical á esquerda de, a célula activa.

Delete Cells

Completamente borra seleccionados células, columnas ou liñas. As células baixo ou á dereita das células excluídas vai encher o espazo. Teña en conta que a opción de exclusión seleccionados son almacenados e recarreguen cando o diálogo é próxima chamada.

Deletes the selected rows.

Deletes the selected columns.

Eliminar quebra de páxina

Seleccione o tipo de manual de quebra que desexa eliminar.

Inserir folla

Crea unha animación predefinida na diapositiva actual. Só se poden usar obxectos existentes para crear a animación.

Insert Sheet at End

Adds a new sheet at end of the spreadsheet document.

Insert Sheet from file

Insire unha folla procedente dun ficheiro de folla de cálculo distinto.

External Links

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

Eliminar folla

Elimina a folla actual ou as que haxa seleccionadas.

Clear Cells

Especifica o contido a ser excluídos da célula activa ou dun intervalo de celas seleccionado Se varios. follas de cálculo seleccionadas, as follas de cálculo seleccionadas serán afectados.

Cycle Cell Reference Types

Cycles between absolute and relative addressing of cell reference in the formula.

Fill Cells

Enche automaticamente as celas con contido.

Named Ranges and Expressions

Allows you to name the different sections of your spreadsheet document. By naming the different sections, you can easily navigate through the spreadsheet documents and find specific information.

Named Ranges and Expressions

Allows you to name the different sections of your spreadsheet document. By naming the different sections, you can easily navigate through the spreadsheet documents and find specific information.

Sheet Comment Menu

Opens a submenu with comments commands.

Rename Sheet

This command opens a dialog where you can assign a different name to the current sheet.

Hide Sheet

Hides the sheet.

Show Sheet

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Navigate Menu

Opens a submenu to navigate between sheets.

Sheet Tab Color

Opens a color selector window where you can assign a color to the sheet tab.

Sheet Events

LibreOffice Calc specific sheet events. You can assign a macro to each sheet event.

Precisamos da súa axuda!