Ferramentas

O menú Ferramentas contén ordes para corrixir a ortografía, rastrexar referencias ás follas, atopar erros e definir escenarios.

Tamén pode crear e atribuír macros, configurar a apariencia e finalidade das barras de ferramentas, menús e teclado, alén de definir as opcións predefinidas para os aplicativos de LibreOffice.

Spelling

Comproba a ortografía manual.

Idioma

Abre un submenú onde pode escoller comandos específicos do idioma.

Opcións da Autocorrección

. Define as opcións para substituír automaticamente o texto mentres escribe

Mapa de imaxe

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Busca de obxectivo

Opens a dialog where you can solve an equation with a variable.

Resolvedor

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

Detective

This command activates the Spreadsheet Detective. With the Detective, you can trace the dependencies from the current formula cell to the cells in the spreadsheet.

Escenarios

Defines a scenario for the selected sheet area.

Protexer documento

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

Gardar como

Permite gravar, organizar e editar macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Configuración do filtro XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Personalizar

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opcións

Esta orde abre unha caixa de diálogo que permite configurar o programa de forma personalizada.

Precisamos da súa axuda!