Formato

O menú Formato contén ordes para formatar as celas, obxectos e contidos de cela seleccionados no documento.

Texto

Abre un submenú no que pode escoller ordes de formato de texto.

Estilos e formatado

Removes direct formatting from the selection.

Celas

Allows you to specify a variety of formatting options and to apply attributes to the selected cells.

Fila

Sets the row height and hides or shows selected rows.

Columna

Sets the column width and hides or shows selected columns.

Folla

Sets the sheet name and hides or shows selected sheets.

Merge and Unmerge Cells

You can select a range of cells, then merge them into a single cell. Conversely, you can take a previously merged cell and divide it back into individual cells.

Page Style

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Intervalos de impresión

Manages print ranges. Only cells within the print ranges will be printed.

Carácter

. Cambia a fonte ea formato do tipo de letra para os caracteres seleccionados

Parágrafo

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Formato automático

Use esta orde para aplicar o Formato automático nunha área seleccionada da folla ou para definir as súas próprias opcións de Formato automático.

Formatado condicional

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions.

Áncora

Define as opcións de ancoramento ao obxecto seleccionado.

Align Objects

Aliñar obxectos seleccionados con relación ao outro.

Texto

Configure as opcións de aliñamento da selección actual.

Dispor

Changes the stacking order of the selected object(s).

Voltear

Inverte o obxecto seleccionado en horizontal ou vertical.

Agrupar

Grupos de manter obxectos seleccionados en conxunto, de xeito que poden ser movidos ou formateadas como un único obxecto.

Imaxe

Abre un submenú para editar as propiedades do obxecto seleccionado.

Control

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Formulario

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Precisamos da súa axuda!